Zaterdagvoetbal senioren teams


De laatste jaren zien we dat de zondagcompetities in veel districten onder druk zijn komen te staan. Diverse verenigingen hebben, om verschillende redenen, met hun standaardteam de overstap gemaakt van het zondag naar het zaterdagvoetbal. Zo ook VVHaastrecht met het 1e en 2e elftal. Deze ontwikkeling zorgt voor zowel de verenigingen als ook voor de KNVB voor allerlei uitdagingen, waaronder: afname van de kwaliteit van de zondagcompetities (grotere krachtsverschillen vanwege het lagere aantal teams), grotere reisafstanden voor zondag teams, grotere druk op accommodaties op de zaterdag vanwege toename in aantal teams en wedstrijden, te rustig op de accommodatie op zondag vanwege te weinig wedstrijden (hierdoor lastig voor bezetting bar e.d.).

 Afgelopen zomer heeft het bestuur samen met de technische commissie een enquête gehouden/onderzoek gedaan naar de behoefte m.b.t. ‘het zaterdagvoetbal’ bij de lagere VVH seniorenteams.

Doel: inventariseren of de behoefte van het zaterdagvoetbal er ook is bij onze leden, zonder daar gelijk invulling aan te geven.

De uitslagen van dit onderzoek waren nog niet gedeeld. Hierbij de resultaten van deze inventarisatie:

VVH zondag 2

Totaal reacties: 18

Keuze voor zaterdagvoetbal: 14

Keuze voor zondagvoetbal: 4

VVH zondag 3

Totaal reacties: 16

Keuze voor zaterdagvoetbal: 9

Keuze voor zondagvoetbal: 7

VVH zondag 4

Totaal reacties: 20

Keuze voor zaterdagvoetbal: 3

Keuze voor zondagvoetbal: 17

VVH zaterdag 3 (speelt reeds op zaterdag)

Totaal reactie: 25

Keuze voor zaterdagvoetbal: 25

Keuze voor zondagvoetbal: –

De resultaten zijn zeer waardevol en worden besproken binnen het bestuur en de technische commissie. Het is nog te vroeg voor inhoudelijke voorstellen en conclusies mede omdat ook de KNVB nog bezig is met een vervolg ‘brede aanpak’ waarbij diverse knelpunten worden meegenomen in verschillende plannen. Wij zullen dit op de voet volgen.

Dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld.

Bestuur en TC van de VVH