Lid Barcommissie afd. verkoop


Website VV Haastrecht

Functie : Lid barcommissie afd verkoop
Verwijzing : 5.1.1
Plaats in de vereniging : Onder voorzitter barcommissie
Tijd : 2-3 uur per week
Taken :
 • Zorg dragen voor het goed functioneren van de kantine en bar
 • Roosters opstellen m.b.t. indeling en bezetting kantine/bar
 • Overleg met barmedewerkers
 • Nieuwe barmedewerkers inwerken
 • Reinigen van keuken
 • Tijdige vervanging frituurvet
 • Maakt afspraken over onderhoudscontract biertap
 • Doet voorstellen ter vervanging , verbeteringen
 • Houdt oog op handhaving rookverbod
 • Zorgt ervoor dat regels over alcohol gebruik en hygiëne worden nagekomen (verzorgt informatie avonden voor barmedewerkers)
 • Ziet erop toe dat de benodigde vergunningen voldoende aanwezig zijn en tijdig worden geactualiseerd
 • Verzorgt de inkoop en het voorraadbeheer
 • Vertegenwoordigd de vereniging bij inspecties.
 • Belast met de verkoop van drank en etenswaren.
 • Adviseert bij vaststelling verkoopprijzen aan de werkgroep inkoop.
 • Bepaalt het assortiment in overleg met de werkgroep inkoop.
 • Toezicht houden op de financiële administratie kantine.
 • Afstorten en administreren van de omzet.
 • Het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers voor de bar en keuken werkzaamheden.
 • Planning en coördinatie bar- en keukenbezetting;
 • Het maken en verspreiden van een bar/keuken rooster via Sportlink
 • Zorgt voor nalevingvan de HACCP normen.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar bestuur@vvhaastrecht.nl