Bestuurslid voetbaltechnische zaken


Website VV Haastrecht

Functie : Bestuurslid voetbaltechnische zaken
Verwijzing : 1.4
Plaats in de vereniging
Bestuurslid en centraal contactpersoon voor Voetbaltechnische zaken
Tijd 2-4 uur per week
Taken :

  • Voorbereiden / leiden vergaderingen commissie voetbalzaken
  • Verantwoordelijk voor de vastlegging en opvolging van afspraken commissie vergaderingen
    Draagt mede verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het (senioren-)beleid van de vereniging
  • Uitdragen en uitvoeren van bestuursbesluiten aangaande de senioren
  • Coördineert de verschillende taken binnen de seniorenafdeling (wedstrijdsecretariaat, coördinatie m.b.t. de speelvelden op wedstrijddagen, ontvangst scheidsrechters, toernooien etc.)
  • Verantwoordelijk voor werving wedstrijdsecretaris, algemene coördinatoren, leiders en eigen scheidsrechters
  • Bijwonen van bestuursvergaderingen (1 keer per maand) en Algemene Ledenvergadering (1 keer per jaar)
  • Bespreken elftalindelingen met de commissie voetbalzaken, leiders en trainers
  • Aanwezig en aanspreekbaar zijn, aandacht tonen, mensen bij elkaar brengen, trachten conflicten op te lossen t.a.v. seniorenaangelegenheden

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar bestuur@vvhaastrecht.nl