Update mededeling i.v.m. Coronavirus


Het bestuur van de VV Haastrecht heeft overleg gehad betreffende de maatregelen die door het kabinet/RIVM/Rijksoverheid afgekondigd zijn i.v.m. het Coronavirus. De KNVB heeft aangekondigd dat alle voetbalwedstrijden in ieder geval tot en met 6 april worden uitgesteld. Daarnaast heeft de KNVB alle amateurverenigingen geadviseerd om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten te organiseren.

Binnen de VV Haastrecht nemen we dit advies van de KNVB over en zullen alle sportactiviteiten, naast alle wedstrijden afgelast worden. Dus ook alle trainingen!

Wekelijks zit het bestuur bij elkaar om de situatie te bespreken en om keuzes te maken. Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen we dit via de website en andere kanalen communiceren.

We hopen dat iedereen begrip heeft voor de genomen maatregelen. Hopelijk kunnen we weer snel en gezond voetballen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de VVH