Trainingen jeugdleden


Beste jeugdleden, trainers en leiders,

Graag willen we jullie allemaal bedanken voor je inzet en opstelling in de afgelopen weken en maanden. We hebben er samen voor gezorgd dat we, binnen de gestelde regels, weer lekker op de velden konden voetballen.
Super gedaan allemaal!

We willen jullie nog een keer de belangrijke datums onder de aandacht brengen:

  • 6 juli t/m 9 juli:                              laatste trainingsweek voor alle jeugdleden
  • 13 juli t/m 20 juli:                          voorlopige teamindelingen voor het nieuwe seizoen
  • 24 augustus t/m 27 augustus:     start trainingen nieuwe seizoen (trainingstijden en -dagen zullen z.s.m. bekend gemaakt worden op de website en facebook)

Als laatste willen we jullie allemaal alvast een mooie én gezonde zomervakantie toewensen, tot eind augustus!

Met sportieve groet,

Technische Commissie VV Haastrecht