Terugblik van de algemene Ledenvergadering 


Afgelopen Donderdag 16-02-2023 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats gevonden.

Bert van Slooten opende deze avond iets over half 9, waarna we aansluitend een minuut stilte hebben gehouden om de leden te herdenken die VVH ontvallen zijn.

Er zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen, denk hierbij aan: Terugkeer voetballen na coronatijd, Kampioenschap, terugblik 100 jarig bestaan, onrust in de wereld met als gevolg hoge energieprijzen, Harmonisatiebeleid, Vrijwilligersbeleid en trainers Patrick en Mo.

Gert Versteeg heeft na jaren lang secretaris te zijn geweest deze avond afscheid genomen. Hij zal zijn opvolger nog ondersteunen waar dat nodig is en zal zeker nog op de vereniging regelmatig rond lopen. Daarna was het tijd voor de kandidaten die zich voorstelden om beschikbare functies binnen het bestuur te vervullen mits de leden hiermee akkoord zouden gaan.

De nieuwe kandidaten waren: Otto Schachtschabel als Penningmeester, Saskia van de Graaf als Secretaris en Marjolein van Arkel-Tukker  verantwoordelijke voor communicatie van de vereniging. Er waren geen bezwaren en ook geen tegenkandidaten die zich beschikbaar wilden stellen. De kandidaten zijn deze avond unaniem benoemd tot bestuursleden.

Vervolgens is er nog gesproken over de ingekomen stukken en verslagen, hier waren geen op of aanmerkingen over. Het financiële jaarrapport 2021/2022 en de begroting zijn besproken en toegelicht door Otto. Onze vereniging staat er financieel goed voor. Er is nog gesproken over verhoging van de contributie, door de gezonde situatie van de vereniging is het nu nog niet nodig om te verhogen.

De jaarlijkse obligaties zijn weer uitgeloot. De jubilarissen en de leden van verdiensten zijn deze avond ook in het zonnetje gezet. Als laatste werd ons eren lid onthuld, deze onthulling werd gedaan door tegelijkertijd ons nieuwe eren lid bord te onthullen door Gert Versteeg en Peter van Harmelen die op dat moment nog van niks wist. Onze eren lid is namelijk geworden “Peter van Harmelen”!

Als afsluiting van deze avond is Gert Versteeg bedankt door het bestuur en sluit Gert het af met een mooie speech.

Er was deze avond maar 1 vraag, waarom was er dit jaar geen nieuwjaarsborrel?  Het bestuur wilde dit combineren met de ALV maar die werd uitgesteld. Bovendien was er geen animo voor een toernooi. Volgend jaar wordt dit zeker weer georganiseerd.

De notulen van deze avond kunt u hieronder nalezen.

 

Druk op de pijltjes om naar de volgende of vorige pagina van het verlag te gaan:

Verslag jaarvergadering d.d. 23-02-2023