Samenvatting en Notulen van de ingelaste ledenvergadering


Afgelopen Donderdag 13-10-2022 heeft er een ingelaste ledenvergadering plaats gevonden.

Met een mooie opkomst van zo’n 60 leden opende onze voorzitter Bert van Slooten de avond.

Hij gaf in grote lijnen aan wat het doel was van deze avond, Het aanschaffen van LED verlichting en zonnepanelen, welke procedures er gevolgd moeten worden, welke extra inkomsten er tot nu toe zijn binnengekomen en waarom er toestemming nodig is van de leden.

Vervolgens gaf hij het woord aan Otto Schachtschabel, allereerst stelt hij zich voor om vervolgens de leden inzage te geven hoe de club er op dit moment voor staat, wat de aanschafkosten zullen zijn, wat er mogelijk gefinancierd gaat worden en wat de terugverdien tijd zal zijn.

Daarna is er het moment van vragen, deze zijn door verschillende leden gesteld en hier is zo goed mogelijk antwoord opgegeven.

Na alle vragen te hebben beantwoord is het tijd voor stemmen, iedereen stemt voor aanschaf van Led verlichting en Zonnepanelen.

De notulen kunt u nalezen via deze link.

Wij danken iedereen die deze avond aanwezig was en of hun stem heeft laten horen via de mail.