Persoonsgegevens wijzigen


Fotos wijzigen spelerspas

Inmiddels is de mogelijkheid om de foto op de spelerspas te wijzigen, vervroegd opengezet. Dit kunnen spelers zelf doen via de voetbal.nl app.

Bijwerken gegevens administratie VVH

Nu het voetbal stil ligt kan dit een goed moment zijn om jouw persoonsgegevens in Voetbal.nl bij te werken. Denk hierbij aan de telefoon-, e-mail- en adresgegevens van jou en/of je  ouders / voogd. Het is van belang dat deze gegevens actueel zijn, zodat we zeker weten dat de informatie die we met jullie willen delen ook daadwerkelijk aankomt.

Gebruik voor je account bij voetbal.nl het mailadres waarmee je bij VVH staat geregistreerd.
Weet je niet meer met welk mailadres je bij VVH staat geregistreerd, stuur een mail naar ledenadministratie@vvhaastrecht.nl
Vraag dan naar dat mailadres en vermeld je naam.