Jaarverslagen Algemene Ledenvergadering 28 november


Download alle jaarverslagen van de secretaris en commissies onderstaand! Zien wij u op de Algemene Ledenvergadering de 28e om 20.30 uur? De koffie staat klaar!

Jaarverslag 2016-2017:  van de secretaris

Notulen-jaarvergadering 29-11-2016: van de secretaris 

Jaarverslag TC seizoen 2016:van de technische commissie

jaarverslag 16-17 Bar:van de barcommissie

VVH jaarverslag 2017 Onderhoud: van de onderhoudscommissie

website commissie VVH seizoen 2016-2017 (002): van de websitecommissie

sponsorcommissie jaarverslag: van de sponsorcommissie

jeugdactiviteitencommissie jaarverslag: van de jeugdactiviteitencommissie