Jaarverslag Website commissie VVH seizoen 2019-2020 en 2020-2021


De website commissie van VVH bestond de afgelopen seizoenen uit Martin Reijm, Leo Honkoop, Walter Groenendijk en Armand Hendriks.

Zoals alle commissies binnen onze vereniging, heeft ook de onze “last” gehad van de Corona-crisis in de afgelopen seizoenen. Daardoor zijn veel reguliere overlegafspraken niet doorgegaan en is d.m.v. e-mail en App contact getracht met elkaar in overleg te blijven waar nodig.

Evenals in het voorafgaande seizoen is de technische kant binnen de commissie voornamelijk behartigd door Armand, daarbij waar nodig bijgestaan door Martin. Walter heeft hoofdzakelijk te contacten tussen onze commissie en het bestuur en andere commissies onderhouden. Redactioneel zijn er niet buitensporig veel bijdragen geleverd door onze commissie, gezien de beperkte (voetbal)activiteiten in de achterliggende periode.

Rondom de verjaardagsdatum van ons aller VVH (21 april 2021) is door onze commissie via de social media kanalen getracht om enige ruchtbaarheid te geven aan het unieke jubileum, dat anders niet of nauwelijks de aandacht gekregen zou hebben die het wel verdient!

Er werden in de betreffende periode oude elftalfoto’s geplaatst op Facebook en Twitter. Hierop werd regelmatig enthousiast gereageerd door (oud) leden van onze club. Verder werd er op de website een aparte pagina geopend, waarop felicitaties geplaatst werden van bekende Haastrechtenaren/Nederlanders, zoals o.a. Hein Vergeer en Kevin Blom. Verder werden er ook kleine filmpjes op geplaatst in het kader van het jubileum en werden er schriftelijke gelukwensen op geplaatst van bestuur, ereleden en (oud)leden van de club.

Langs deze weg hebben wij een bijdrage kunnen leveren aan het jubileum van VVH, dat hopelijk later in dit seizoen alsnog uitbundig gevierd zal kunnen worden!

De commissie hoopt in het restant van dit lopende seizoen 2021-2022 en in de komende seizoenen weer een actieve rol te kunnen spelen in de communicatie binnen onze club.

De website en de social media kanalen zijn inmiddels onmisbaar geworden op dit gebied.

Door allerlei commissies binnen VVH en door ons bestuur kan middels de beschikbare kanalen op een snelle en veilige manier gecommuniceerd (blijven) worden.

Voor het actueel houden van website, facebook, twitter e.d. is onze commissie en VVH afhankelijk van de medewerking van onze leden. Berichten, foto’s, filmpjes, statistieken, krantenartikelen etc. kunnen aangeleverd worden via website@vvhaastrecht.nl.

Normaliter zal hier vrijwel altijd op relatief korte termijn iets mee gedaan worden.

Met name op het gebied van het aanleveren van teamfoto’s bij aanvang van het seizoen valt nog wel iets te wensen (er wordt weinig gehoor gegeven aan oproepen van de commissie op dit gebied), terwijl dit de teampagina’s op de website juist nog bijzonder op kan fleuren.

De website commissie zal ook in het komend seizoen zich weer constructief opstellen om aan de wensen van de leden van VVH zoveel als mogelijk is te voldoen om de social media en communicatiemiddelen die VVH ter beschikking staan, zoveel als mogelijk te optimaliseren.

Daarnaast zal de commissie het bestuur en de overige commissies desgewenst assisteren bij automatiseringsvraagstukken.