Jaarverslag Technische Commissie seizoen 2019/2020 en 2020/2021


De seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 werden gedomineerd door de Coronamaatregelen en hadden veel invloed op het verloop van de seizoenen. Veel trainingen en wedstrijden konden niet doorgaan en dit heeft zeker voor het 1e elftal de kans op een kampioenschap doen vervliegen.

Als TC zijn we echter ook trots hoe vele trainers en leiders zich flexibel hebben opgesteld om bijvoorbeeld middagtrainingen voor de avondklok mogelijk te maken. Trots zijn we ook op de opkomst, zeker bij de pupillen, bij de onderlinge wedstrijden op zaterdag. Ondanks het gemis van echte wedstrijden bleef het enthousiasme. We willen alle trainers, leiders, betrokken ouders, bestuur, commissies en uiteraard spelers bedanken voor hun inzet!

In 2020 hebben we als TC ook kritisch gekeken naar de rolverdeling/verantwoordelijkheden. Dit heeft geleid tot een andere verdeling over de verschillende coördinatoren en het instellen van coördinatoren voor de algehele jeugdopleiding. Ook is er een directere lijn met het bestuur gerealiseerd. De samenstelling van de TC, inclusief rollen, zijn terug te vinden op de website.

2021 stond in het teken van het uitrollen van de ‘geel-zwarte lijn’ voor de jeugd. Dit voetbaltechnische beleid heeft tot doel om alle leden met plezier te laten voetballen en oefenstof aan te bieden die past bij hun leeftijd en ontwikkeling. Door te werken vanuit een duidelijk beleid ervaren we meer rust bij de TC, leden en ouders. Tegelijkertijd zien we het niveau van de trainingen steeds verder toenemen en daarmee ook het plezier.

Het lopende seizoen 2021/2022 staat vooral in het teken van weer opstarten van het verenigingsleven en de verschillende competities. Ook de geel-zwarte lijn wordt steeds meer toegepast en verfijnd. De komende maanden zullen we ook de doorkijk naar volgend seizoen gaan maken qua teams, competitie-indeling en uiteraard trainers/leiders. Goed nieuws is hierbij dat we voor het nieuwe seizoen een vervanger voor de vertrekkende Marco Versloot hebben gevonden. Patrick de Ruijter staat volgend seizoen voor de groep. Maar we hopen natuurlijk eerst dat Marco met een kampioenschap afscheid neemt.

Ter afsluiting doen we nog een oproep aan onze leden (en hun ouders): het vinden van genoeg enthousiaste trainers en, in mindere mate, leiders is elk seizoen een opgave, soms zelfs een strijd. Een tekort aan trainers zorgt ook dat bestaande trainers beperkt worden in het geven van goede trainingen en daarmee in hun plezier. Meld je dus aan! We zorgen voor goede begeleiding en oefenstof. Er is veel mogelijk: van 2 dagen per week tot een roulatie van eens per zoveel weken.