Jaarverslag Sponsorcommissie 2020-2021


Het was zowel voor leden van de sponsorcommissie als alle leden van VVH een heel bijzonder jaar. Door alle corona maatregelen bijzonder weinig voetbal voor onze leden en daarmee samenhangend jammer genoeg bijna geen publiciteit kunnen genereren voor onze sponsors. Ondanks de minimale publiciteit hebben we bijna geen sponsors gehad die hun sponsor contract stop zette, wat heel bijzonder is in deze tijd !

Als blijk van waardering zijn we dan ook als sponsorcommissie leden ieder afzonderlijk langs gegaan bij alle sponsors voor het afgeven van de 100 jarig “retro voetbal”. Dit werd bijzonder gewaardeerd door alle sponsors en de “retro bal” kreeg dan ook vaak een prachtig plekje binnen het bedrijf.

Daarnaast hebben we een gave eenmalige “VVH seizoenskaart” mogen uitbrengen. Kosten € 12,50 per stuk en goed voor 5 drankjes op de club. Hiervan zijn er in korte tijd ca. 280 verkocht aan leden van VVH maar ook aan opa’s en oma’s en vrienden van de club. Opbrengst voor de club: ca. € 3.500,=.

Ook dit seizoen hebben we weer veel nieuwe sponsors mogen begroeten, van bordsponsor, balsponsor tot scorebord sponsor ! We hebben daarnaast weer vele voetbalteams in het nieuw mogen steken.

Wat vooral leuk is en ook nog steeds veel voldoening geeft, zijn de reacties van sponsors tijdens het tekenen van de contracten. Iedere sponsor van klein tot groot krijgt een tekenmoment aangeboden op VVH met een “retro voetbal” koffie of een goed glas champagne en daarna aandacht geven via sociale media.

De grote uitdaging is en blijft om alle sponsors voldoende aandacht te blijven geven en interessante evenementen/bijeenkomsten te organiseren zodat de bedrijven zich graag willen blijven binden aan VVH. Dus voldoende werk te verrichten.

Sponsors nogmaals dank namens VVH en de sponsorcommissie.

Yolanda, Corine, Walter, Rik, Niels, Lejan Saskia en Raymond