Jaarverslag Secretaris 2019-2020 / 2020-2021


In dit verslag worden de belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen vermeld die de laatste twee voetbaljaargangen hebben plaatsgevonden. Via de website zijn de meeste actualiteiten al een keer vermeld. In dit verslag worden de meest belangrijke onderwerpen nog een keer bij u in herinnering gebracht. Deze periode wordt vooral gekenmerkt door de uitbraak van de corona op 15 maart 2020.

 

De jaarvergadering van 2020 hebben wij door de corona geheel moeten afzeggen. Er is wel over dat boekjaar een balans en winst en verliesrekening opgemaakt, die boven verwachting toch nog een positief financieel resultaat heeft opgeleverd. Ook heeft de uitloting plaatsgevonden van de obligatielening. Alle uitgelote personen hebben daarvan bericht ontvangen. De jaarvergadering van 2021 die normaal in november 2021 gepland staat, is door corona uitgesteld naar 29 maart 2022.

 

Tijdens deze periode zijn een aantal leden en oud-leden ons ontvallen, op 19 december 2020 de

oud 1e elftalspeler en destijds talentvolle Rinus Versteeg, op 14 april 2021 oud penningmeester en erelid Jac. De Korte en op 30 augustus 1921 oud lid en KNVB scheidsrechter Wim Jansen.

 

De jubileumcommissie die is opgericht om een programma voor het 100 jarig-bestaan op 21 april 1921 op te stellen heeft door corona de festiviteiten uitgesteld naar 2022. Vanwege de pandemie heeft men wederom de plannen bij moeten stellen. Op de gevel van ons clubgebouw staat als herinnering daaraan een mooi ontworpen logo afgebeeld. De accommodatie wordt opgeluisterd door een aantal vlaggen met het nieuwe Haastrecht logo. Het bestuur heeft op 21 april wel een actie voor de jeugd op touw weten te zetten, waarbij alle pupillen en junioren tegen inlevering van een oud toegangskaartje van de VVH bij de ijssalon van Jerry Sluis een gratis ijs konden halen.

 

Het bestuur heeft sinds het vertrek van Bas Hoogendoorn zonder echte voorzitter de club draaiende weten te houden, waarbij Remco deze functie ad hoc op zich nam. Het bestuur heeft tijdens deze periode Bert van Slooten benaderd om zitting in het bestuur van de VVH zitting te nemen. Na een aantal maanden meegedraaid te hebben, heeft hij zich ter beschikking gesteld voor de functie van voorzitter. Tijdens de ALV van 29 maart wordt hij officieel voorgedragen.

 

De gemeente Krimpenerwaard heeft besloten om een harmonisatiebeleid in te voeren m.b.t. het   onderhoud van de velden en het beheer van de kleedkamers van de voetbalverenigingen omdat er binnen de verenigingen grote onderlinge verschillen bestonden. Het bestuur heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en heeft tientallen gesprekken met de gemeente gevoerd. Met de gemeente is het bestuur m.i.v. 1-1-2022 tot overeenstemming gekomen over het onderhoud van de velden.

Inzake de overname van de kleedkamers is het bestuur m.b.t. de complexe situatie nog steeds in onderhandeling. Inmiddels is er door een bureau inspectie verricht naar de gebreken van het kleedkamergebouw. Voordat eventueel tot overname besloten wordt heeft de gemeente toegezegd dat deze gebreken eerst worden verholpen.

 

Ons 1e elftal is door de corona meerdere malen gedupeerd. Ons standaard team stond tweemaal achtereen comfortabel bovenaan in de 4e klas, waarbij de kans groot was om te promoveren naar de 3e klasse. Corona gooide roet in het eten. Ook dit seizoen staat het 1e elftal bovenaan en maakt kans op promotie. Marco Versloot heeft besloten om de VVH te gaan verlaten. Het bestuur hoopt, dat men met Marco door middel van het behalen van een kampioenschap, afscheid kan nemen.

Ter voorbereiding van het nieuwe voetbalseizoen heeft het 1e elftal zowel in 1920 als in 1921 beslag weten te leggen op de jaarlijkse Jan Lingen bokaal bij Gouderak. Omdat dit toernooi 5 jaar achtereen door VVH gewonnen is, komt de wisselbeker definitief in het bezit van onze vereniging.

 

De kwaliteit van de kunstgrasvelden is dusdanig dat het bestuur wederom met de gemeente in gesprek is. In 2023 staat groot onderhoud van de kunstgrasvelden in de planning. Op 19-9-2020

heeft wethouder Lavinja Sleeuwenhoek het geheel gerenoveerde voormalige hoofdveld geopend.

De nieuwe grasmat is voorzien van een nieuwe omheining en de oude ballenvangers en dug-outs zijn door nieuwe vervangen alsmede de bestrating en bankjes rondom de velden. Kortom de VVH beschikt over een prachtig sportcomplex.

 

Omdat ons complex een open karakter heeft en in principe iedereen daar gebruik van kan maken, wordt daar door sommigen de afgelopen coronajaren gretig gebruik van gemaakt. Vooral in de avond en ‘s nachts wordt ons complex bezocht, waarbij vernielingen worden aangericht en kapot gegooide flessen op het kunstgras achter gelaten worden.  Het bestuur heeft inmiddels met de wijkagent diverse gesprekken gevoerd om dit te voorkomen.

 

De technische commissie heeft de afgelopen jaren haar handen weer vol gehad om voor het komende seizoenen alle elftallen van trainers en leiders te voorzien. Maar met veel doorzettingsvermogen is het ze gelukt. Ondanks de corona heeft de VVH toch een lichte groei van het ledenaantal meegemaakt. De TC voert en nieuw geel-zwart beleid die in alle lagen van de jeugd doorgevoerd gaat worden, zodat ieder lid weet waar hij aan toe is.

 

Duurzaamheid staat ook bij het bestuur hoog in het vaandel. De afgelopen jaren heeft het bestuur  diverse onderzoeken laten verrichten naar de mogelijkheden om onze accommodatie te verduurzamen.

 

De barcommissie heeft moeizame jaren achter de rug en heeft met pijn en moeite de bezetting achter de bar en in de keuken kunnen regelen. Ondanks alle goede bedoelingen blijft de bar-en keukenbezetting een groot probleem. Zeker doordat de accommodatie door de  corona op slot ging. De barcommissie heeft inmiddels versterking gekregen van een aantal dames.

 

De competities van alle jeugd en senioren elftallen zijn halverwege de seizoenen noodgedwongen gestaakt door het uitbreken van corona. Vanwege dat feit zijn er geen kampioenen te melden.

 

Ondanks de coronacrisis  hebben de voetbalkampen van Valencia toch doorgang kunnen vinden.

Er waren iets minder inschrijvingen, maar mag toch weer een succes genoemd worden.

 

Wij hopen u met dit verslag voldoende informatie te hebben gegeven over de activiteiten en het reilen en zeilen binnen onze vereniging.  Voor verdere informatie over de commissies  verwijzen wij u naar de jaarverslagen van deze commissies.

 

Secretaris

Gert Versteeg