Jaarverslag Onderhoud commissie VV Haastrecht 2021 – 2022


Het afgelopen seizoen, incl 2 voorgaande zijn op velerlei beïnvloed door de Corona en bijbehorende maatregelen.

In het seizoen 2019-2020  is er in samenwerking en in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard een compleet nieuw voetbalveld gerealiseerd.

De voorbereiding, begeleiding en constante bemoeienis van Alex de Jong (TC, Haastrecht) hebben er toe geleid dat we behalve een nieuw grasveld, ook voorzien zijn van nieuwe paden, een betere ligging van de paden rondom het veld, afwatering / riolering en de “bult” is veranderd in een training strook die een betere uitwerking heeft op de omliggende paden en velden.

We zijn als bestuur zeer trots en dankbaar om de kennis en bereidheid van Alex binnen onze gelederen te hebben, daar het zonder hem een geheel andere wending had gekregen.

Nogmaals onze dank voor alle inspanningen die je voor ons en de vereniging hebt betekend .

Mevr.  Lavinja Sleeuwenhoek , Wethouder van de Gemeente Krimpenerwaard heeft op feestelijke wijze het nieuwe veld geopend (19-09-2020.)

De seizoenen 2019 – 2020, 2020 – 2021,  en 2021 – 2022 teisteren de club met name door wateroverlast. Dit uitte zich in waterleiding breuk onder de vloeren van het kleedkamer gebouw, blijvend lopende douches en lekkage door het dak van de kantine.

Er zijn incidenten geweest dat een leiding breuk of douche soms na een weekeind pas aan het licht kwam, waardoor duizenden liters verwarmd water onder de fundering kon wegspoelen.

Slecht voor het milieu, slecht voor het straatwerk, slecht voor de portemonnee van onze vereniging.

En natuurlijk werd er gesproken met de gemeente, en na te veel gesprekken is er door Fa Oostrom installatie techniek gewerkt aan  het leiding netwerk, maar het blijft een onbetrouwbaar stukje ellende onder de vloer van het facilitaire gebouw.

De warmwater voorziening loopt als een rode draad door de onderhoud bezigheden van onze club heen.

Trots ben ik, maar zeker mogen we dat allen zijn op het team van vrijwilligers die niet alleen de maandag er staat om alles weer op te ruimen en te reinigen, maar de hele week door onze sport complex zo netjes mogelijk proberen bij te houden.  Maaien, graskanten snijden, snoeien, onkruid verwijderen, meubilair maken of herstellen etc etc. Tegenwoordig zelfs een logboek welke door de gemeente is verplicht gesteld om de onderhoud werkzaamheden aan te tonen welke door hun zijn uitgevoerd.

De uitvoering hiervan is door de gemeente ook als perfect bestempeld.

Het puntje schoonhouden wil ik benadrukken.

Meest maandag ochtend, maar helaas steeds vaker vinden onze zwoegers het achteloos neergegooide zwerf afval van onze leden die peuken, flessendoppen (fris en bier) , snoep en div verpakkingen gewoon op het terras en op de velden achter laten.

Jammer genoeg zijn wij door gemeente bestempeld als een “open” vereniging en kunnen we ons complex niet afsluiten.

Zo worden we geconfronteerd met bezoeken van wel en niet leden die in de avond of nacht uren op en rond het veld zo nodig een drink feestje moeten houden, en het glaswerk al of niet kapot voor ons achter laten.

Frustrerend, en niet te handhaven.

Van de mensen die tot onze club behoren hoop ik te verwachten dat men eens nadenkt over het feit dat onze vrijwilligers niet onze opruimers zijn, zoals menig moeder thuis, maar ook gewoon een vriend die jouw rommel achter de reet opruimt.  Enige waardering is op zijn plaats en misschien gaan we het door een stapje meer te zetten, gewoon in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.

Het grotere en zwaardere werk word verzet door vrijwilligers die met regelmaat zaken nalopen als de hekwerken, daken, afwatering pompen, hang en sluitwerk etc.

Deze , meest niet leden of trainer staan altijd klaar, en doen op verzoek klussen waar we anders een gespecialiseerd bedrijf voor zouden inhuren. Tot de gelederen behoren een CV monteur, Elektricien, metaal draaier / bewerker, dakdekker,  Brandweerman (altijd makkelijk) , Douane medewerker met het denkvermogen van een bouwkundig ingenieur en ik zelf.

Enkele van deze vind u ook als vast trio die op drukkere zaterdagen de Bar regelen en er een waar feestje van maken.

Ze zijn er , deze vrijwilligers, maar een aanvulling is en blijft welkom.

Op het moment lopen we in een tweestrijd voor de kunstgras velden.

Deze zijn mild uitgedrukt in slechte staat.  De keuring welke voor de KNVB verplicht is, komt niet goed tot stand.  De snelle achteruitgang is ook te wijten aan het verplicht openstellen van de velden, waardoor een hoge mate van slijtage woord verkregen.

De gemeente wil pas in 2023 / 2024 gaan vernieuwen, maar de KNVB drukt aan de andere kant door en eist dat de velden goed zijn om op te mogen spelen.

Dit ligt grotendeels bij de gemeente, die ook bezig is in de onderhandelingen met alle betrokken partijen.

Gezien de veiligheid hopen wij dat hier snel een beslissing in wordt genomen zodat de kunstgrasvelden en omliggende stukken + verlichting etc worden vernieuwd.

Er zijn binnen het bestuur ook vergaande plannen voor de aanleg van LED verlichting rond de velden.

Deze verduurzaming is goed voor het milieu, en dringen de energiekosten dan weer omlaag.

Hierover door de tijd meer info.

De vrijwilligers van de schoonmaak, dagelijks onderhoud en onderhoud commissie zullen ook in volgende seizoenen weer zorgen voor een schoon, opgeruimd en veilig sport complex.

Het melden van gebreken is altijd prettig, om snel in te kunnen grijpen op onveilige situaties.

Afgelopen seizoen is het spel en training materiaal tot stand gekomen en verdeeld door leden van de TC.

Dit is perfect verlopen, en de TC heeft op deze wijze meer inzicht hoe het e.e.a. tot stand komt, wat het kost in geld en tijd, en hoe men er mee omgaat.

Komende seizoen zullen we ook weer gezamenlijk het spel materiaal bestellen en verdelen.

Een van de redenen is dat het bestuurslid onderhoud en materiaal aftredend is, en deze taak een must is voor het kunnen starten van een voetbal seizoen.

Geen ballen, geen voetbal.

Afgelopen jaren is er behoorlijk geïnvesteerd in doelen met diverse maten, in overleg met de TC

Deze zijn volop in gebruik, en daar waar mogelijk gesponsord door weldoeners van de club.

 

Met sportieve groet

Alex de Jong   Bestuur VV Haastrecht.  Onderhoud en Materieel