Jaarverslag jubileumcommissie 2019, 2020 en 2021


Beste Leden,

 

Voor u ligt het jaarverslag van de jubileumcommissie over de periode 2019 t/m 2021. Wij hopen u met dit jaarverslag inzage te geven in de activiteiten die de jubileumcommissie heeft georganiseerd.

 

2019

Eind 2019 is binnen de V.V.H. het 100-jarig bestaan van onze mooie vereniging gaan leven. Vanuit het bestuur is de vraag ontstaan om een jubileumcommissie te formeren die zich bezig houdt met het organiseren van de feestelijkheden rond dit 100-jarig bestaan wat een bijzondere mijlpaal is voor de V.V.H. Aangezien het 100-jarig bestaan in april 2021 zou plaats vinden is een jaar van te voren een mooie periode om te beginnen.

 

Verschillende leden hebben aan deze oproep gehoor gegeven en er is een jubileumcommissie aangesteld met de volgende leden:

 

Bjorn van Leeuwen                 Olga van Leeuwen                 Melvin Dupper

Hessel Honkoop                     Rik Versluis                             Ellen Schoonderwoerd

Ruud Kool                              Astrid de Graaf                       Mirjam Hogendoorn

Ruud Straver                          Jurgen den Boer                     Roland Stubbe

 

De eerste actie die wordt gedaan is het oprichten van de club van 100. 100 leden die een bedrag van € 100 euro sponseren om zo de vereniging en zetje in de rug te geven. Er komt een mooi bord in de kantine waar alle mensen die tot deze club behoren op komen te staan. Al snel worden er vele mensen benaderd die enthousiast mee doen. Daarnaast wordt er een nieuw logo ter ere van het 100-jarig jubileum ontworpen en wordt de kantine versierd in kader van het 100-jarig bestaan.

 

2020

In januari 2020 zijn de eerste vergaderingen belegd en al snel werd er overeenstemming bereikt over dat er gedurende het hele seizoen 20/21 activiteiten gaan plaatsvinden en dat er in de week dat de V.V.H. 100 jaar bestaat een feestweek georganiseerd wordt. Voorzichter wordt er dan ook al gezocht naar wat sponsors en naar ideeën voor de activiteiten.

 

In maart 2020 doet COVID19 zijn intrede in Nederland. Het land gaat in een lockdown en de jubileumcommissie besluit alle werkzaamheden tot augustus 2020 neer te leggen aangezien de situatie en mogelijkheden rond COVID19 zeer onduidelijk zijn. In augustus 2020 is de situatie rondom COVID19 niet veranderd en in overleg met het bestuurd wordt besloten om in januari 2021 een besluit te nemen hoe verder te gaan met het 100-jarig bestaan.

 

2021

In januari 2021 is de situatie nog steeds onveranderd. Mensen dienen nog steeds 1,5 meter afstand te houden en er zit een maximaal op het aantal mensen in een ruimte. In overleg met het bestuur wordt besloten het 100-jarig bestaan uit te stellen naar 2022. Wel wordt er via diverse kanalen nog aandacht gegeven aan het 100-jarig bestaan. Zo geeft Roland Stubbe een interview op Radio Krimpenerwaard en wordt er via socialmedia uitingen gedaan over het 100-jarig bestaan. Ook is er voor alle jeugdleden een ijsje te halen om toch nog een beetje een feestelijk gevoel te hebben.

In augustus 2021 komt de jubileumcommissie weer voor het eerst bij elkaar. Echter een aantal leden heeft aangegeven niet door te kunnen gaan en de commissie bestaat nog maar uit de volgende leden.

Olga van Leeuwen                  Melvin Dupper                       Ellen Schoonderwoerd

Astrid de Graaf                       Mirjam Hogendoorn              Ruud Straver

Jurgen den Boer                     Roland Stubbe

 

Langzaam worden de activiteiten weer opgestart maar er is nog geen zicht op veel verbetering. De 1,5 meter regel blijft van kracht en er is nog geen goed vooruitzicht. In november 2021 wordt dan ook besloten de activiteiten voor april 2022 niet door te laten gaan. De planning en het organiseren van de feestelijkheden kosten te veel tijd en het risico op financiële afbraak is zeer groot. Wel wordt er afgesproken dat er in juni 2022 een feest wordt gegeven aangezien verwacht wordt dat dan alles is weer open is en door kan gaan.

 

De jubileumcommissie besluit om het plaatsjes boek wel door te laten gaan voor de jeugd. Afspraken worden gepland en zaken worden in werking gezet echter gaat Nederland wederom in een lockdown en besloten wordt om dit evenement in april 2022 te laten starten.

 

De afgelopen jaren waren dan ook zeer roerig voor de jubileumcommissie door COVID19 en de onzekerheid die dit met zich mee brengt hebben alle plannen tot nu toe geen doorgang kunnen krijgen. Iets wat de motivatie binnen de jubileumcommissie geen goed heeft gedaan. Daarom ben ik ook trots op onze commissieleden dat we het toch maar vol hebben gehouden en dat we in juni 2022 er een mooi feest van mogen maken zodat het 100-jarig bestaan niet geruisloos voorbij gaat.

 

Met sportieve groeten,

 

 

Roland Stubbe