Jaarverslag Barcommissie 2021


Het afgelopen jaar is met horten en stoten op gang gekomen om vervolgens weer direct te worden stil gelegd vanwege de coronamaatregelen. Qua planning zijn de bar en keukendiensten hierdoor een enorme opgave geworden. Met de hulp van de commissieleden Sharony Straver, Jeanette Boere, Corina ’t Mannetje en Alex Steenbergen zijn de diensten toch vrijwel 100% ingevuld en is er altijd voldoende op voorraad geweest.

Bar en keukendiensten

Het seizoen 2021 / 2022 zijn wij weer verantwoordelijk voor de indeling van de bar en keukendiensten. Zoals elk jaar is het een opgave om deze diensten op tijd ingevuld te krijgen. We merken ten opzichte van vorig seizoen dat de leden makkelijker om kunnen gaan met de Voetbal.nl app en de diensten al door veel leden online in worden gevuld.

Afgelopen jaar hebben wij meer gebruik gemaakt van betaalde krachten achter de bar en in de keuken omdat de diensten toch lastig in te vullen zijn. Deze diensten worden betaald uit de pot die wordt opgebouwd door leden die het vrijwilligerswerk ‘’afkopen’’. Echter hopen wij niet dat deze trend zich voort zet de komende periode. Hoe meer betaalde krachten er in gezet moeten worden, hoe minder er uiteindelijk over blijft voor de club.

Prijzen:

De leden van VVHaastrecht zullen gemerkt hebben dat de prijzen van het eten en drinken marktconform zijn gebleven. We zullen aankomende periode inventariseren of de prijzen gelijk kunnen blijven of helaas moeten stijgen door de hogere inkoopkosten.

Aanbod:

Het aanbod van drank en snacks is al jaren redelijk gelijk. Wij hebben het idee dat het aanbod aansluit op de wensen van de leden. Mocht dit niet het geval zijn dan staan wij open voor aanvullingen.

Als u nog vragen en of opmerkingen heeft, of het team van de barcommissie aan wilt vullen, horen wij het graag. De activiteiten commissie is namelijk deels opgeheven en wij zijn aan het onderzoeken of we Barcommissie en Activiteiten commissie kunnen combineren. Echter hebben wij daar nog wel hulp bij nodig.

Natuurlijk willen we alle leden die netjes de bar en keukendiensten draaien heel erg bedanken! De omzet van bar en keukendiensten is elk jaar de motor van VVH om de club financieel op de been te houden.