Jaarrekening 2019-2020


Geachte leden,

De jaarcijfers 2019/2020 zijn inmiddels opgesteld door onze penningmeester dhr. M. Breuer (penningmeester@vvhaastrecht.nl). Administratiekantoor Van der Voet heeft hieruit de jaarrekening samengesteld en een samenstellingsverklaring afgegeven.

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk de jaarrekening te bespreken op de jaarvergadering zoals u van ons gewend bent. De jaarrekening 2019/2020 met bijbehorende toelichting wordt ook niet gepubliceerd op de website van de VVH omdat de website ook toegankelijk is voor niet leden.

Als u toch geïnteresseerd bent in de jaarcijfers 2019/2020 van de VVH kunt u contact opnemen met onze penningmeester. Hij zal u dan een toelichting/uitleg geven over deze cijfers.

 Uitgelote obligaties

Op 17 februari 2021 heeft er een verloting van de obligaties plaatsgevonden. Als u bent uitgeloot zal onze penningmeester u hiervan via de mail op de hoogte stellen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVH