GERT VERSTEEG ERELID VVH!


Gert Versteeg benoemd tot erelid…………….

Tijdens de jaarvergadering die op dinsdagavond 29 november j.l. plaatsvond in ons clubhuis op “Nieuw Wilgenoord” is Gert Versteeg door het bestuur en de leden van onze club benoemd tot erelid.

Stomverbaasd, maar blij verrast, bemerkte Gert pas halverwege de inleidende toespraak van voorzitter Bas Hoogendoorn, dat hij het “haasje” was.

Echtgenote Janneke en de 3 dochters van Gert waren bij deze feestelijke huldiging ook aanwezig en Gert mocht zich de versierselen die toebehoren aan een erelid van VVH op laten spelden door Janneke.

Gert is al sinds mensenheugenis bestuurslid. Tijdens de vergadering werd er melding van gemaakt dat hij met de functie van secretaris per direct zal stoppen, maar gelukkig voor ons zal hij er in ieder geval nog 1 jaar aan vast knopen als “algemeen bestuurslid”. Gert is vanaf zijn jeugd lid van ons cluppie en heeft als actief speler in de jeugdelftallen, maar ook in het 1e elftal gespeeld. Verder is hij nog altijd voorzitter van de commissie Normen en Waarden van VVH. Hij is een graag geziene gast bij andere verenigingen en vertegenwoordigt VVH als een uitmuntend geel-zwart ambassadeur.

Naast Gert nam ook penningmeester Walter Groenendijk afscheid van het bestuur van VVH. Walter is in de afgelopen “bouw” jaren een belangrijke schakel geweest in het financiële reilen en zeilen van de club. Door de vinger aan de pols te houden en zuinig maar rechtvaardig om te springen met de geldmiddelen van de club, is VVH ook nu nog altijd een financieel kerngezonde vereniging! Walter zal overigens wel de ledenadministratie blijven behartigen en daar zijn wij ontzettend blij mee. Uit handen van het bestuur ontving Walter een mooie ruiker bloemen en een dinerbon.

In zijn openingswoord refereerde voorzitter Bas Hoogendoorn aan de belangrijkste gebeurtenissen uit het afgelopen seizoen 2015-2016. Daarna werd door de vergadering een minuut stil gestaan bij het overlijden van 2 bekende VVH leden, Map Doeland en erelid Johan Jansen.

In het vervolg van de vergadering werd door vice voorzitter Leo Honkoop en penningmeester Walter Groenendijk een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag van de club. Ook daarin werd nog eens aangegeven dat de club er financieel goed voorstaat!

Oud voorzitter en erelid Gerard Versteeg was bereid gevonden om in een Europacup-achtige setting de nummers te trekken van de uitgelote “bouw obligaties”. Dit vond deze jaarvergadering voor het eerst plaats en zal in de komende jaren een terugkerend item vormen. Gerard deed dit, zoals verwacht, met verve!

Vervolgens werd een aantal jubilarissen gehuldigd. Mario Overbeek, Martin Breuer en John de Bruijn ontvingen de speld voor het 25-jarig lidmaatschap. Ad Versteeg ontving de speld voor het 50 (!) jarig lidmaatschap van VVH. Alle jubilarissen werden op de foto gezet met het bestuur en ontvingen nog een fraaie bos bloemen.

Vervolgens presenteerde Yolanda van Beek-Snel, namens haar reclame bureau, de nieuwe VVH website, die zij in opdracht van het bestuur van VVH in de afgelopen periode heeft gebouwd en ingericht. Als de voortekenen niet bedriegen zal de nieuwe site binnenkort “live” gaan en vanaf dat moment kan iedereen genieten van een bijzonder fraai vormgegeven website, waar wij veel plezier aan gaan beleven.

De voorzitter sprak na al dit positieve nieuws vervolgens zijn ergernis uit over het gemak waarmee leden van VVH de vele vrijwilligerstaken die bij de club uitgevoerd moeten worden links laten liggen. Leden komen niet op voor bardiensten of zeggen bijzonder laat en zonder geldige opgaaf van reden af voor het uitvoeren van de vele mogelijke vrijwilligerstaken.

Het bestuur gaat nu de drastische maatregel doorzetten om, in het geval iemand niet aan zijn vrijwilligersverplichtingen binnen de club voldoet, hiervoor een forse boete op te leggen en zelfs in het uiterste geval een verbod op te leggen voor het verder spelen van wedstrijden in zijn/haar team!

Overigens werd er door de voorzitter aan toegevoegd, dat deze maatregelen hopelijk niet genomen behoeven te worden door het bestuur.

Na de rondvraag, traditioneel afgesloten met een dankwoord aan vrijwilligers en bestuur door Gerard Versteeg, werd de jaarvergadering afgesloten door de voorzitter.

Het bestuur kijkt terug op een bijzonder geslaagde jaarvergadering.

Bestuur VVH

 15202718 1766786030237330 4353029604628639233 n Kopie15319304 1766786026903997 4731653045379005814 n Kopie

15241349 1766786033570663 8951934447020327307 n Kopie