Geel-zwarte lijn


In het jaar dat Voetbalvereniging Haastrecht haar 100-jarig jubileum mag vieren is het mooi om te kunnen melden dat de club al enkele jaren behoorlijk aan de weg timmert op het gebied van haar jeugdbeleid: teams spelen op een behoorlijk niveau, er is goede doorstroming naar het eerste en tweede elftal en het aantal jeugdleden blijft groeien.

Als club vinden we het belangrijk dat ieder kind met plezier kan leren voetballen, in een veilige omgeving, waarbij de individuele ontwikkeling centraal staat. Voetbalvereniging Haastrecht is een echte dorpsclub met ook een sociale en maatschappelijke rol. Ieder kind is dus welkom!

Elk kind begint om dezelfde reden met voetballen: ze vinden het ‘leuk’ om te voetballen en blijven voetballen zolang het ‘leuk’ is. Voor het ene kind betekent dat de drive om wedstrijden te willen winnen en zichzelf keer op keer te willen verbeteren en voor het andere kind betekent dat het opbouwen van vriendschappen en verbondenheid met spelers, trainers en/of de club. Hoe dan ook; iedere jeugdspeler wil plezier beleven om te voetballen én te blijven voetballen. Om plezier te houden heeft een kind behoefte aan vaardigheden om het voetbalspelletje te kunnen spelen ongeacht het voetbalniveau of geslacht.

Kortom, elk kind heeft behoefte aan plezier én ontwikkeling. Het is aan de Voetbalvereniging Haastrecht om jeugdspelers te helpen om hun eigen ambities te ontdekken en zich te ontwikkelen als voetballer én mens. Daarnaast is de motivatie van een speler niet in beton gegoten. De drijfveren van spelers kunnen gedurende het jaar en naarmate ze ouder worden veranderen. Het kan geen kwaad om de meest simpele drijfveer van elke jeugdvoetballer vaker centraal te stellen: iets vooral léúk vinden en er dus voor gemotiveerd zijn.

Trainer / coach

Bij de ontwikkeling van jeugdspelers vervult de trainer / coach een belangrijke taak. Elke trainer/coach doet dat op zijn of haar eigen manier binnen de visie, afspraken en regels van VV Haastrecht, de geel-zwarte lijn. Binnen deze geel-zwarte lijn is het belangrijk dat een trainer/coach:

  • Structuur biedt door samen voetbal- en teamafspraken te maken;
  • Positief coacht;
  • Een veilige en prettige omgeving biedt;
  • Ieder kind individueel aandacht geeft;
  • Ieder kind verantwoordelijkheid geeft en ze zelf (en samen) laat nadenken over bijvoorbeeld ontwikkeling, speelwijze of teamafspraken.

Om de geel-zwarte lijn praktisch en uitvoerbaar te maken stelt de Technische Commissie flyers op met daarin belangrijke informatie per leeftijdscategorie. De informatie op deze flyer zal een trainer/coach helpen bij het organiseren en uitvoeren van trainingen en het coachen tijdens wedstrijden. Ook weten ouders wat zij kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt.

Om kinderen met plezier te leren voetballen zullen trainers oefenvormen aangereikt krijgen welke passen bij de leeftijd, het leerdoel, de motorische ontwikkeling en de situatie van de kinderen. Tijdens trainingen is er ook ruimte voor eigen oefenvormen. Ideeën en verbetertips over trainingsoefeningen zijn uiteraard welkom.

Centraal in deze geel-zwarte lijn staat dat kinderen tijdens trainingen zoveel mogelijk balcontacten moet hebben want spelers leren het meest als ze zoveel mogelijk aan de bal komen. In de trainingsvormen worden daarom oefeningen voor motorische en fysieke ontwikkeling zoveel mogelijk verwerkt in spelvormen met de bal.

De komende weken/maanden zal de geel-zwarte lijn gefaseerd worden gedeeld binnen de club. We starten met de basisafspraken die noodzakelijk zijn om trainingen en wedstrijden (waarvan we hopen dat deze snel weer gespeeld mogen worden) goed te laten verlopen. Deze ‘voetbaltechnische afspraken VVH’ vinden jullie bij dit bericht. Graag roepen we ouders en kinderen op om dit te lezen en hier invulling aan te geven. Zeker het tijdig afmelden voor wedstrijd (uiterlijk donderdag) en/of training (3 uur voor aanvang) is voor trainers en leiders belangrijk!

Laten we er samen wat moois van maken en hou de website en apps in de gaten!

Namens de Technische Commissie

Gerbrand Straver en Kelvin Poot (Coördinatoren Jeugdopleiding)

Voetbaltechnische afspraken VVH

Het statuut normen en waarden is te vinden via de volgende link:  https://vvhaastrecht.nl/wp-content/uploads/2020/01/normen-en-waarden-VVH.pdf