Geel-zwarte lijn


Zaterdag 29 mei j.l. is geheel volgens de coronaregels in twee succesvolle sessies de langverwachte geel-zwarte lijn bij de trainers en leiders geïntroduceerd. Met de Geel-zwarte lijn wil VV Haastrecht een plan voor de gehele jeugd hebben voor de leiders en trainers. Immers staan zij elke week voor de kinderen.

In de presentatie hebben Kelvin Poot en Gerbrand Straver toegelicht wat de leiders en trainers kunnen verwachten en wat wij als club, maar zeker de kinderen van een trainer en leider verwachten. We gaan als club werken met een maandplanning per leeftijdscategorie met ruimte voor de trainer om naar eigen inzicht zelf oefeningen toe te voegen of uit een “kaartenbak” van oefeningen putten.

Om de trainers daarbij te helpen wordt er met Peter van Dort (docent KNVB) verder ontwikkeld aan ondersteuning voor trainers die dat willen of nodig hebben. Daarnaast wordt er met fysiotherapeut Dennis Walraven aandacht geschonken aan de motorische ontwikkeling van de kinderen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan blessurepreventie en het “leren vallen”.

Per leeftijdscategorie is een flyer gemaakt, waarop staat waar we als club aan werken in de opleiding. Zo zullen we ons bijvoorbeeld bij de jongste pupillen vooral focussen op de vaardigheid met de bal. Terwijl we bij de oudere junioren zullen focussen op tactische vaardigheid en fysieke gesteldheid. De flyers zijn te vinden op de website onder Bestuur & Commissies –> Technische Commissie én in dit bericht : https://voetbalvereniginghaastrecht.stackstorage.com/s/flyers

De reacties na de bijeenkomsten waren over het algemeen enthousiast en we zijn blij met betrokkenheid van de trainers en leiders. We willen daarom alle aanwezigen bedanken voor hun bijdrage.