Gebruik de velden van VVH de komende weken niet !!


Beste spelers, speelsters, ouders en leiders,

Nu tijdens de coronacrisis heeft de KNVB het voetballen en trainen stilgelegd wat dan ook inhoud dat vanaf heden het NIET meer is toegestaan om op de velden van VVH te komen voetballen. Het park zal ook dagelijks worden gecontroleerd op aanwezigheid. Er zullen ook waarschuwingsposters worden opgehangen.
De mogelijkheid bestaat dat de vereniging een boete krijgt voor het beschikbaar stellen van de velden. Dit willen wij ten alle tijde voorkomen.

De Yellow Bellies hebben in verband met hun inzet voor de opvang van jeugd van ouders in vitale beroepen wel toestemming om de velden te gebruiken.

Bestuur VVH.