Extra ledenvergadering VVH voor KNVB bondsleden


Uitnodiging extra ledenvergadering 25 April om 20.00 uur.

Let op !! deze extra ledenvergadering is bestemd voor KNVB bondsleden welke lid zijn van VVH !!

Het bestuur van de Voetbalvereniging Haastrecht nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de bijzondere algemene ledenvergadering op donderdag 25 april om 20.00 uur.  Stemgerechtigd zijn de leden van 16 jaar en ouder en de wettelijke vertegenwoordigers van leden jonger dan 16 jaar.

Het bestuur heeft voor deze bijzondere ledenvergadering gekozen omdat op vrij korte termijn een keuze gemaakt dient te worden tussen zondagvoetbal of zaterdagvoetbal.
Middels onderstaande link vind u de toelichting mbt zondagvoetbal of zaterdagvoetbal:
https://vvhaastrecht.nl/wp-content/uploads/2019/04/Haastrecht-zaterdag-of-zondag.pdf 

Op de website en via facebook en email wordt u geïnformeerd hoe het bestuur in overleg met de technische commissie tot de volgende standpunten is gekomen.

Bestuur

Voetbalvereniging Haastrecht