Extra ledenvergadering 13 oktober


Beste leden,
Op donderdag 13 oktober om 20.00 willen we in ons clubhuis een extra ledenvergadering houden over de energieproblemen. 
De energierekening blijft maar stijgen, hoewel er nu wel maatregelen komen om de ergste pijn te verzachten, blijft het betalen van de rekening voor iedereen een probleem. Ook wij als voetbalvereniging hebben met de hoge prijzen te maken. Gelukkig douchen we al korter, sluiten we de deuren, zodat we niet voor de buitenlucht stoken, maar het probleem blijft.
Om te voorkomen dat we straks serieuze problemen krijgen, willen we als bestuur de vlucht naar voren nemen. We waren al aan het sparen voor ledverlichting en zonnepanelen, maar die investeringen gaan we vervroegd uitvoeren.
Daar hebben we formeel toestemming van de leden voor nodig, vandaar deze extra ledenvergadering.
Offertes die we krijgen verlopen snel en de volgende offerte is meteen weer duurder. Toch willen we iedereen de gelegenheid geven om mee te praten, ook al is het kort dag. De definitieve offerte is tijdens de vergadering in te zien. En we geven uitleg over de manier waarop we dat gaan financieren.
Wij hebben haast, maar willen het wel volgens de statuten en reglementen van de voetbalvereniging doen. Hoop dat jullie begrip hebben voor de korte termijn waarop we dit organiseren. 
Ter geruststelling er is koffie.

Het bestuur van de voetbalvereniging Haastrecht
Bert van Slooten voorzitter.