De club van 100


De club van 100

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft bestuurslid Gert Versteeg het bord van de – Club van 100 – onthuld. De club van 100 is in het kader van het aanstaande 100-jarige bestaan van de VVH in het leven geroepen. De leden van de club worden, tegen een vergoeding van € 100,–,  op het prachtige bord met hun naam vereeuwigd. Het is de bedoeling om met de opbrengst, hopelijk € 10.000,–, een slag te maken in het duurzaamheidsvraagstuk rondom de VVH. Het plan is om de huidige lampen  in de lichtmasten bij de velden te vervangen door LED lampen en zonnecollectoren te plaatsen voor de koelinstallaties in de kantine. Een mooi doel wat de VVH in de toekomst geld gaat besparen op de energierekening.

Het mooie bord in de kantine is gemaakt door Yolanda van Beek van Steinhoeve Media en Lejan Duran van de sponsorcommissie. Op het bord ziet u ook een door Yolanda gemaakt VVH-logo voor het 100-jarig bestaan. Zowel bord als logo zijn schitterend geworden waarvoor nogmaals hartelijk dank.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie en de week erna hebben zich inmiddels 50 personen en bedrijven  aangemeld om vereeuwigd te worden op het bord. Uiteraard is ons doel om zo spoedig mogelijk het 100-tal vol te maken. Staat u nog niet op het bord en heeft u interesse neem dan contact op met de jubileumcommissie (jubileumcommissie@vvhaastrecht.nl) of spreek ons aan op de VVH.

Met vriendelijke groet,

de Jubileumcommissie

 

(Wij zullen ons binnenkort melden met informatie over het jubileumjaar 2020-2021 maar om ons alvast even voor te stellen de commissie bestaat uit: Roland Stubbe, Ruud Kool, Ruud Straver, Hessel Honkoop, Melvin Dupper, Bjorn van leeuwen, Mirjam Hoogendoorn, Astrid de Graaf, Olga van Leeuwen, Ellen Schoonderwoerd, Rik Versluis, Lars Harmsen en Jurgen den Boer)