— Update — Coronaprotocol Voetbalvereniging Haastrecht


Update Corona maatregelen (30-9-2020)

Als gevolg van de nieuw gestelde regels door het RIVM zijn wij als VV Haastrecht genoodzaakt onze maatregelen aan te scherpen voor een periode van tenminste 3 weken. Neem de aanvullende maatregelen goed door. We verwachten dan ook dat een ieder zich aan deze maatregelen houdt.

Dit betekent naast het bestaande protocol concreet:

 • De kantine is vanaf vandaag voorlopig voor 3 weken gesloten, dat geldt voor trainingsavonden en wedstrijddagen;
 • Er zijn geen bezoekers toegestaan bij trainingen en (oefen) wedstrijden;
 • Teams die klaar zijn met hun training of wedstrijd, dienen het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten. Volgens de bestaande NOC*NSF protocollen worden spelers na hun training en/of wedstrijd gezien als bezoekers. Vandaar deze maatregel! Dus niet blijven hangen, als je klaar bent, ga je naar huis!
 • Kleedkamers zijn dicht op trainingsavonden;
 • Kleedkamers zijn dicht op wedstrijddagen met uitzondering van de selectie (1e en 2e) en hun tegenstanders;
 • Selectie (1e en 2e) en hun tegenstanders worden verdeeld over meerdere kleedkamers. Daar kunnen zij omkleden en douchen volgens de geldende maatregelen;
 • Toiletten in het kleedkamergebouw zijn open;
 • EHBO spullen en de AED zijn in het kleedkamergebouw altijd beschikbaar;
 • De kleedruimte voor de scheidsrechter blijft beschikbaar. Zij zitten alleen in deze kleedruimte en kunnen omkleden en douchen;
 • De voorzieningen van koffie, thee en/of een kan limonade voor in de rust van de wedstrijd, worden via de bestuurskamer beschikbaar gesteld aan leiders en spelers;
 • Het meenemen van eigen consumpties naar het sportpark is niet toegestaan;
 • Voor jeugdteams (t/m 17 jaar) die VV Haastrecht bezoeken voor een wedstrijd, geldt dat de ouders die rijden gezien worden als teambegeleiding. Zij vallen niet onder de regels voor toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd. Hiervoor geldt wel de 1,5 meter regel. Neem geen extra toeschouwers mee naar de wedstrijd!
 • Ouders die rijden naar een uitwedstrijd: Ga met zo’n min mogelijk aantal auto’s naar uitwedstrijden om het aantal personen welke  onder de teambegeleiding vallen beperkt te houden;
 • Voor thuisspelende ploegen geldt dat de ouders NIET onder de teambegeleiding vallen. Laat uw kind omgekleed (en bij voorkeur op voetbalschoenen) naar de wedstrijd komen, indien hij/zij hulp nodig heeft bij het omkleden;
 • Kinderen op het parkeerterrein afzetten en weer ophalen;
 • Neem een eigen, gevulde bidon van thuis mee;
 • Advies: Wanneer personen vanaf 13 jaar van verschillende huishoudens met elkaar in de auto zitten, draag een mondkapje. Dus ook de chauffeur.

Wij vragen uw begrip voor het doorvoeren van bovenstaande maatregelen.

Bestuur VV Haastrecht

————————————————————————————————————————————————————————————-

Update coronaprotocol (17-9-2020)

Het bestuur van de VV Haastrecht heeft het volgende besloten:

Zodra 1 speler van een team positief getest is op het coronavirus zal de eerstvolgende wedstrijd van het desbetreffende team niet doorgaan.

Iedereen die positief getest is dient z.s.m. contact op te nemen met het bestuur (eventueel via een coördinator) zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Het bestuur stemt dit af met de technische commissie.

Een besluit over het wel of niet doorgaan van een wedstrijd en/of training ligt bij het bestuur.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Eindelijk! We gaan weer starten met voetballen. De trainingen zijn weer aangevangen, Veld 2 is compleet vernieuwd en waarschijnlijk begin oktober bespeelbaar en onze vrijwilligers hebben hard gewerkt om het complex voetbal- en coronaproof te maken.

Aan het einde van het afgelopen voetbalseizoen heeft de Nederlandse overheid – samen met het RIVM – besloten de maatregelen omtrent het coronavirus vanaf 1 juli 2020 te versoepelen. Vanaf deze datum is met elkaar een volgende stap vooruit gezet in de aanpak en strijd tegen het coronavirus. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen én buiten. Deze blijven nodig, want het coronavirus is zeker nog niet verdwenen! In de praktijk betekent dit dat er naast de trainingen, die al voor de zomer plaatsvonden, ook weer wedstrijden mogen worden gespeeld. Bovendien zijn er ook toeschouwers toegestaan op het sportpark bij trainingen en wedstrijden. En ten slotte mogen de kantine en het kleedkamergebouwen weer gebruikt worden. In dit protocol wordt er richting gegeven aan het handelen van trainers, begeleiders, sporters, ouders en toeschouwers die het komende seizoen gebruik gaan maken van ons sportpark.

Het protocol is opgesteld in het kader van de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het RIVM en het NOC*NSF en dient ervoor dat alle activiteiten op ons sportpark goed verlopen conform de genoemde richtlijnen. Onderwerpen die in dit protocol aan bod komen zijn de algemene basisregels die VV Haastrecht heeft opgesteld. Iedere bezoeker aan ons sportcomplex dient deze algemene basisregels na te leven. We vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen zal houden. Mochten er nieuwe maatregelen vanuit de Rijksoverheid, het RIVM of het NOC*NSF worden gecommuniceerd, dan zal dit document direct worden aangepast. Iedere aanpassing wordt via de website van VV Haastrecht gecommuniceerd. Tot slot willen we iedereen heel veel voetbalplezier toewensen in het nieuwe voetbalseizoen en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

We zien een ieder graag snel weer op ons sportcomplex!

Bestuur VV Haastrecht.

 

Samenvatting van de belangrijkste regels

Regels binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • Bij binnenkomst desinfecteren we onze handen in de daarvoor speciaal bestemde desinfectiezuil
 • We houden ons aan de aangegeven looproutes, ingang en uitgang
 • Na toiletbezoek wassen we onze handen
 • Bij binnenkomst laten we onze naam en contactgegevens achter, dit in het kader van het voorhanden hebben van deze gegevens, mocht een bron- en contactonderzoek via de GGD nodig zijn

 

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen maximaal 250 personen bij elkaar komen.
 • Spelers, staf en een ieder die “verplicht aanwezig” is, telt niet mee.

 

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand, deze gelden in de volgende situaties 

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven tot elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot 13 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven tot elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen en volwassenen tot hen.
 • In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook uitzonderingen voor sporters tijdens het sporten, de sportmasseur en bij eerste hulp.

 

De kleedkamers

 • In de kleedkamer houden we 1,5 meter afstand. Concreet betekent dat, dat er in onze kleedkamers maximaal 4 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd kunnen en mogen douchen. Dan kun je 1,5m afstand houden. Als het alleen om omkleden gaat dan kunnen er 6 personen van 18 jaar en ouder en ouder tegelijkertijd omkleden.

 

De kantine / terras

 • Er zijn aanpassingen in en buiten de kantine doorgevoerd. Volg de looproute! De routing voor de kantine is via de hoofdingang erin en via de zijdeur eruit.
 • De tafels staan op minimaal anderhalve meter uit elkaar, zo ook de stoelen aan de tafel. Er zijn dus maar weinig zitplaatsen in de kantine. Met tafels mag niet geschoven worden. Let wel, wil je in de kantine verblijven dan moet je zitten. Personen uit een huishouden mogen aan een tafel zitten binnen anderhalve meter. Er kan aan de bar besteld worden en er wordt contactloos betaald. In de rij wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Buiten is het terras aanwezig, ook hier staan tafels op anderhalve meter afstand. Buiten is het wel mogelijk om te staan aan een tafel, mits er onderling maar 1,5 meter afstand wordt gehouden.

 

Voor en tijdens de wedstrijd

 • Alle teams tot en met de JO12 komen in voetbaltenue naar de VVH (zowel voor uit- als thuiswedstrijden). Er is een kleedkamer beschikbaar voor eventuele spullen maar douchen is niet toegestaan.
 • Er mag maximaal 1 leider van een team naar de commissiekamer om zich te melden.
 • Alleen een EIGEN bidon of drinkfles is toegestaan.
 • Teams mogen de velden pas betreden wanneer de andere teams volledig van het veld zijn.
 • Geen handen schudden
 • Probeer schreeuwen te vermijden

 

Vertrek naar UIT wedstrijden

 • Ons advies is om omgekleed te vertrekken en geen gebruik te maken van kleedkamers en douches bij de vereniging die je bezoekt;
 • Voor wat betreft het vervoer is ons primaire of beste advies: reis op eigen gelegenheid naar de uitwedstrijd;
 • Voor vervoer waarbij meerdere mensen (niet uit 1 gezin) in 1 auto zitten geldt: vanaf 13 jaar is het verplicht een mondkapje te dragen in de auto.
 • Teams zijn verantwoordelijk om te registreren wie bij wie in de auto zit. De bezetting van een auto heen en terug is gelijk. Deze gegevens moeten minimaal 14 dagen bewaard blijven.
 • Dat geldt ook voor eventuele toeschouwers die meerijden!

 

Coronaprotocol VV Haastrecht

Algemene regels

Geldend voor alle personen die het sportpark betreden!

VV Haastrecht verwacht dat de onderstaande maatregelen worden nageleefd:

 • Voor alles geldt: gebruik u gezond verstand, dit staat voorop!
 • Heeft een teamlid, speler, ouder of toeschouwer klachten, zijn er familieleden die klachten hebben of hebben gehad of is iemand in het team/binnen de familie in contact geweest met iemand die corona klachten heeft (ook wanneer de test uitslag nog niet bekend is) in de afgelopen 10 dagen, kom dan niet naar VV Haastrecht.
 • Is een teamlid, speler, ouder of toeschouwer korter dan 10 dagen geleden teruggekomen uit een gebied dat door de overheid is aangemerkt als Oranje, kom dan niet naar VV Haastrecht.
 • Dat geldt niet wanneer er een coronatest is afgenomen die negatief was. We vertrouwen erop dat iedereen verstandig met de gezondheid en die van andere omgaat, we gaan dit vanzelfsprekend niet controleren.
 • Laat een teamlid, speler, toeschouwer of ouder direct naar huis gaan, wanneer er tijdens de aanwezigheid bij VV Haastrecht klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; –
 • Houd 1,5 m afstand tot personen van 18 jaar of ouder, alleen uitzondering tijdens het sporten en tot kinderen t/m 12 jaar;
 • Vermijd drukte Schud geen handen, maar was of desinfecteer de handen wel bij aankomst (en thuiskomst).
 • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
 • Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten.

 

Laten we met elkaar zorgen voor het goede verloop tijdens de trainingen, wedstrijden en

bijeenkomsten bij VV Haastrecht. Wijs elkaar op het naleven van alle gestelde

maatregelen en spreek elkaar aan wanneer deze onvoldoende worden nageleefd.

 

Het gedrag tijdens wedstrijden

Geldend voor alle spelers, begeleiders en toeschouwers!

Naast de algemene regels van VV Haastrecht gelden er ook specifieke regels tijdens de

voetbalwedstrijden die op ons sportpark worden gespeeld. Ook alle bezoekende clubs

dienen voorafgaand aan het bezoek aan VV Haastrecht dit protocol doorgenomen te hebben. VV Haastrecht verwacht dat de onderstaande maatregelen door alle gebruikers worden getroffen en

nagestreefd:

 

Aankomst en vertrek:

 • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
 • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn bij een wedstrijd.

 

Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:

 • Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.
 • De pasjescontrole vindt altijd buiten plaats, op het veld.
 • Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.
 • De toss gebeurd op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud.
 • Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.
 • Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
 • De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer. In de kleedkamer geldt voor personen van 18 jaar en ouder een afstandsbeperking van 1,5 meter.

 

Tijdens de wedstrijd:

 • Vermijd schreeuwen! Doe het geven van aanwijzingen op spraakvolume en maak 1-op-1 contact met de speler.
 • Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van
 • een doelpunt.
 • In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen, dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 meter afstand.
 • Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.
 • Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialisten trainers niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.
 • Bidons van het team mogen NIET worden gebruikt; iedere speler dient een eigen bidon of drinkfles mee te nemen.

 

Specificaties voor toeschouwers:

 • Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de training en moedig uw kind 1-op-1 aan wanneer hij of zij in de buurt is. Doe dit op spraakvolume.
 • Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te bekijken, Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de wedstrijd komen kijken.
 • Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouwen komen. De kleedkamers zijn alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de bestuursleden van VV Haastrecht op.
 • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.

Het gedrag in de kantine en bestuurskamer

Naast de algemene regels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik en het betreden van het kantinegebouw. Hieronder vallen ook de bestuurskamer en de toiletten. VV Haastrecht verwacht dat de onderstaande maatregelen door de gebruikers worden getroffen en nagestreefd:

 • U wordt verzocht zich te houden aan de looprichting die geldt in de kantine. Er is een specifieke in- en uitgang gecreëerd die staat aangegeven met pijlen.
 • Voorafgaand aan het betreden van de kantine wordt verzocht uw handen te desinfecteren.
 • Registratie bij binnenkomst is noodzakelijk. Voor de horeca is het noodzakelijk dat bezoekers zich registreren om het bron- en contactonderzoek bij een eventuele besmetting makkelijker te maken. Dit betekent dat bezoekers – bij het betreden van de kantine – zich dienen te registreren. Bij de ingang vindt u hiervoor een speciaal formulier.
 • Er zijn zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen.
 • Met tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.
 • Alle zitplekken zijn ingericht op de 1,5 meter afstand.
 • Het bestellen en afhalen van drinken en eten is alleen mogelijk bij de aangegeven plaatsen op de vloer bij de bar en de keuken. Eén persoon per tafel/team doet de bestelling aan de bar.
 • Alleen met PIN of cashless betalen.
 • Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand, mocht er gewacht moeten worden in de rij.

 

Gebruik toiletten

 • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
 • Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert.
 • Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.

 

Gebruik bestuurskamer:

 • In de bestuurskamer is toegang voor 1 begeleider per team om zich (verplicht) te melden voorafgaand aan de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd.
 • In de bestuurskamer kunt u zich melden voor informatie omtrent kleedkamerindeling, veldindeling en andere vragen.
 • In de bestuurskamer is plek voor degene die bestuurskamerdienst heeft, de consul en de scheidsrechters. Andere personen worden niet in de bestuurskamer gewenst.
 • In de bestuurskamer geldt de 1,5 meter afstand en wordt gebruik gemaakt van de aangewezen zitplaatsen en aangegeven looproute.

 

Het gedrag in het kleedkamergebouwen

Naast de algemene basisregels gelden er ook specifieke regels voor het gebruik van het

kleedkamergebouwen van VV Haastrecht Ook alle bezoekende clubs dienen voorafgaand aan het

bezoek aan VV Haastrecht dit protocol doorgenomen te hebben. VV Haastrecht verwacht dat de

onderstaande maatregelen door de gebruikers worden getroffen en nagestreefd:

 

Algemeen:

 • Betreed en verlaat het kleedkamergebouw gefaseerd en niet met meerdere teams tegelijk.
 • Jeugdteams hoeven in de kleedkamer geen rekening te houden met de 1,5 meter. Alleen de begeleiding dient hier rekening mee te houden mochten ze zich in de kleedkamer bevinden.
 • Seniorenteams dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer.
 • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.

 

Gebruik toiletten:

 • Het gebruik van de toiletten alleen voor spelers en begeleiders toegestaan.
 • Zorg dat u voor én na het gebruik van het toilet uw handen wast.

 

Gebruik douches:

 • Het is toegestaan voor spelers, begeleiders en scheidsrechters om te douchen na afloop van de training of wedstrijd.
 • In de kleedkamer houden we 1,5 meter afstand. Concreet betekent dat, dat er in onze kleedkamers maximaal 4 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd kunnen en mogen douchen. Dan kun je 1,5m afstand houden. Als het alleen om omkleden gaat dan kunnen er 6 personen van 18 jaar en ouder en ouder tegelijkertijd omkleden.
 • Na het verlaten van de kleedkamer wordt gewenst hem schoon op te leveren. Dit wordt na afloop zorgvuldig gecontroleerd door de leider van het team. Eventueel aangebrachte schade in de kleedkamer zal op het desbetreffende team worden verhaald.

 

Vraag en antwoord

Is het toegestaan om met meerdere personen uit verschillende huishoudens in één vervoermiddel

naar de uitwedstrijden te reizen?

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je

met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.

 

Hoeveel personen mogen er op de accommodatie aanwezig zijn?

Voor buiten geldt dat het is toegestaan om een maximum aantal van 250 bezoekers te ontvangen

zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Bezoekers van 18 jaar en ouder moeten daarbij

onderling 1,5 m afstand van elkaar en de sporters houden, tenzij t/m 12 jaar.

Het aantal toeschouwers is exclusief sporters, kaderleden, vrijwilligers en/of officials. Is er sprake van meerdere groepen bezoekers, houd deze dan gescheiden van elkaar.

 

Wat te doen met teams die niet durven te spelen in verband met het corona virus?

Zolang de (lokale) overheid aangeeft dat het verantwoord is om wedstrijden te spelen verwachten

we van teams dat zij hun wedstrijden ook gaan spelen. Mocht een team toch aangeven niet te

willen/durven spelen, neem dan eerst contact op met je coordinator.

 

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?

Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere

clubactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te

volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan

trainingen en wedstrijden.

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen

volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de KNVB zodat de gevolgen voor

de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

 

Hoe gaan we om met spelers die terugkeren uit “oranje” gebieden?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die

terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in

quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een

‘oranje’-gebied

 

Moet ik als scheidsrechter in quarantaine als blijkt dat één of meerdere spelers van een team

besmet waren?

Volgens de richtlijnen van de overheid en GGD is het niet noodzakelijk om in quarantaine te gaan als

na afloop blijkt dat één of meerdere spelers besmet zijn met het coronavirus. Over het algemeen

verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5m van een

speler en worden ze door de GGD daarom gezien als ‘overige niet nauwe contacten’. Houd uiteraard

in alle gevallen je eigen gezondheidssituatie goed in de gaten en laat je bij klachten testen en blijf

thuis.