Corona en contributie


Beste leden,

Wat hadden wij dit jaar graag het 100-jarige jubileum van de VVH, samen met jullie gevierd! Maar helaas hebben we moeten besluiten de activiteiten uit te stellen tot een nader moment. Hierover zullen we jullie t.z.t. informeren.

Het bestuur zit ondanks de Coronacrisis niet stil en we doen er alles aan om de vereniging voor te bereiden op het moment dat we weer ‘normaal’ kunnen voetballen. We willen zoveel mogelijk leden enthousiast houden voor het voetbal. Wat in ons vermogen ligt proberen we samen met alle commissies, trainers/leiders en vrijwilligers te regelen, zoals trainingen en onderlinge wedstrijden voor de jeugd. Buiten kan onder voorwaarden gesport worden. Er geld een avondklok tussen 21.00 en 04.30 uur en jeugd tot en met 26 jaar mag sinds kort weer buiten in teamverband sporten zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt nog steeds stil. Helaas zijn de mogelijkheden voor andere leden nihil te noemen.

Wij zijn blij met onze fantastische leden en onze trouwe sponsors die ons zijn blijven steunen in deze moeilijke tijd. We hopen uiteraard ook de komende periode weer een beroep op ze te kunnen blijven doen.

De afgelopen periode zijn er vragen binnen gekomen over de betaling van de contributie in een periode waarin we geen competitie mogen spelen en er niet door iedereen getraind kan worden. Het bestuur van VVH begrijpt deze vragen, maar vraagt tegelijk begrip van de leden voor deze moeilijke situatie. Het stopzetten of bijvoorbeeld halveren van de betaling van de contributie door de leden kan de vereniging zich niet permitteren.

Als vereniging worden we net als vele anderen, hard geraakt. De sluiting van o.a. de kantine is een grote sociale en financiële aderlating en we weten niet wanneer deze weer open mag. Dit betekent voor de vereniging een flinke brok uit de inkomsten die we nodig hebben om onze kosten te betalen. Immers de lasten van ons pand, onderhoudskosten, bureaukosten, afschrijving, gas, water, elektriciteit, bondskosten KNVB, abonnementen, verzekeringen, huur (deel van de) accommodatie, huur velden etc. lopen gewoon door. We maken maximaal gebruik van alle regelingen die beschikbaar zijn gesteld om verenigingen te ondersteunen.

Uiteraard zullen we als bestuur altijd kijken naar mogelijkheden en oplossingen maar dit is afhankelijk van externe factoren waar we nu geen zicht op hebben. Het bestuur heeft wel besloten om de contributie voor het komende seizoen 2021-2022 niet te verhogen.

We rekenen op jullie steun in deze moeilijke tijd. Samen moeten we onze vereniging er doorheen helpen.

Laten we met z’n allen vooruit kijken en hopen dat de maatregelen afdoende zijn om na deze periode weer op te kunnen starten. Dat we allemaal weer mogen trainen en wedstrijden kunnen spelen.

Vele van jullie missen de voetbal, de wedstrijden, de trainingen en de gezelligheid…wij missen jullie!.

Pas goed op jezelf, blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Bestuur VVH